Tog fram helt ny produkt i krisen – rekommenderas av MSB

Vanliga år vigs våren åt målarfärg, såser och potatissallader för Emballator Lagan Plast. Men 2020 hör inte till vanligheterna. Under året lades nämligen restavfall från laboratorier till som ett produktområde. Detta efter att en ny produkt tagits fram i kölvattnet av coronapandemin.

– Bra idéer kommer sällan bara till en. Det är svårt att sitta på kontoret och bara hitta på grejer som denna. Det säger Håkan Larsson. Han är vd för Emballator Lagan Plast. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför plastemballage för livsmedel och kemtekniska produkter i form av hinkar och burkar. Våren handlar ofta till stor del om det förstnämnda. Då är många ute efter grillrelaterade produkter, som förpackningar till såser och potatissallader.

Produkten rekommenderas av MSB

Inom vård och omsorg har det under året funnits ett stort behov för större förpackningar för farligt gods. Detta för att enklare kunna hantera restavfall från laboratorier, som sprutor och annat material. Det har Emballator tagit fasta på. Företaget har tagit fram en ny produkt, ett emballage klassat för farlig godshantering. Och det har fått ett varmt välkomnande. Förpackningen har dels fått ett UN-certifikat, men också tagits upp på MSB:s lista över godkända material för transport av avfall från hantering av covid-19-patienter.

– När man såg pandemin komma, frågade sig många vad man kunde göra för att bidra. Det gjorde även vi.

Produkten är dock inte ett resultat av ett isolerat arbete.

– Vi har tagit fram produkten tillsammans med en samarbetspartner till oss i Norge. Vi har diskuterat oss fram till det som vi tror är den bästa lösningen. Det är ofta så de bästa idéerna blir till, när man kan vara innovativ tillsammans med andra. Det måste vi fortsätta med – även i tider när vi inte kan träffas fysiskt, säger Håkan Larsson.

Ser storpotential – även efter pandemin

Förpackningen fyller en stor funktion för vården under coronapandemin. Men Håkan Larsson ser även stor potential för produkten framöver.

– Vi tror att denna produkt kommer kunna användas även över längre tid, som när ett eventuellt vaccin ska verkställas.

Förutom den nya produkten, har det också varit högtryck på Emballators andra områden. Svenskarnas hemester har ökat efterfrågan på produkter kopplade både till måleri och grillning. För att hantera den nya situationen har Håkan Larsson fokuserat på en sak: Kommunikationen.

– Vi är 140 anställda. Under hela våren har vi haft en aktiv kommunikation med alla och sett till att förmedla samma bild av läget till hela företaget. Det är en nyckel för att snabbt kunna ställa om och hantera ett läge som detta.