Investeringar för att snabbare komma ur startgroparna

För teknikkoncernen Cimon blev den speciella våren en käpp i hjulet för samtliga bolag inom koncernen. Den ena affärsresan efter den andra fick ställas. Inom ett par veckor hade de globala reserestriktionerna resulterat i ett omfattande säljstopp. Men trots de nuvarande utmaningarna ser företagets vd Peter Mattisson positivt på framtiden och lyfter vikten av att våga satsa.

Cimon är en koncern med säte i Karlshamn som är inriktad på ny teknik och innovation. Sedan 90-talet har koncernen skapat över tio innovativa företag som står sig starka på den internationella scenen.

Coronapandemin har kommit att innebära en ny verklighet. Med en kundstock bland annat i Asien och USA har reserestriktionerna kommit att bli en stor utmaning för koncernens dotterbolag. Utan de fysiska mötena, som är en förutsättning för försäljningsarbetet, är det svårt att få order.

– Att få ut en ny teknisk innovation, det går inte att ta det över telefon eller ett webbmöte. Man måste träffas på plats och gå igenom produkterna. Hela införsäljningsarbetet står still tills vi kan börja resa, säger Peter Mattisson.

”Vi utnyttjar tiden till att vidareutveckla våra produkter och system så att vi kommit längre när det väl öppnas upp igen. Vi har fullt fokus på att utveckla nya program – och systemgenerationer. Vi kommer vara ännu mer rustade i den globala konkurrensen, när det väl öppnar sig.”

Permitteringar möjliggör att hålla farten uppe

I väntan på att intäkterna åter ska ta fart har Cimon lagt fokus på att kontrollera det som man kan – sitt utvecklingsarbete och kostnaderna. Men till skillnad från tidigare lågkonjunkturer, där man står inför personaluppsägning för att rädda företaget, har korttidspermitteringar och sänkta arbetsgivaravgifter möjliggjort att behålla nästan hela personalen. Detta har gjort att de svenska företagen kan hålla farten uppe och stå bättre rustade i takt med att världen rör sig mot ett normalläge, menar Peter Mattisson.

– Åtgärderna har varit helt nödvändiga. Att kunna behålla sin personal gör att man kan hålla farten uppe och vara redo när det öppnas upp igen. Ju fler man kan behålla desto snabbare kan man komma ur startgroparna. Jag är övertygad om att detta gäller för hela Sverige, säger Peter Mattisson.

Investeringsmod

I samband med coronapandemin har många svenska företag bromsat in sina utvecklingsprojekt. Men istället för att skydda sin verksamhet kan detta snabbt få allvarliga konsekvenser. Peter Mattisson menar att denna försiktighet är kontraproduktiv och gör att svenska företag i förlängningen tappar konkurrenskraft.

– Det gäller att tänka till innan det sätter fart igen. Låt oss göra våra produkter och tjänster ännu bättre genom att investera i dem nu. Då kommer vi snabbare ur krisen och förhoppningsvis står vi bättre rustade. Att inte våga investera kommer bli otroligt negativt, säger Peter Mattisson.

Gemensamt ansvar bland stat och företag

Peter Mattisson belyser vikten av att företagare beskriver vilken verklighet och utmaningar de står inför och vad som krävs för att företagen åter ska kunna få upp farten. Samtidigt poängterar han att Sveriges höga kostnader för att anställa gör att företagen redan från start befinner sig i en tuff global situation.

– Vi behöver på allvar se över vad vi kan göra för att få företagen att våga anställa fler. Vi behöver göra en rejäl satsning för att sänka trösklarna så att man kan anställa mer än man någonsin har gjort. Jag är 100% säker att det skulle betala tillbaka sig till staten – ekonomiskt och socialt.