Åtgärderna som krävs för att återstarta Sverige

Antalet svenskar som jobbar har minskat med 240 000 personer bara sedan årsskiftet. Idag arbetar färre än fyra av tio svenskar, den lägsta nivån på över 20 år. Nu krävs att vi skapar de bästa tänkbara förutsättningarna för Sveriges företagare, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Det är företagen som kommer att vara motorn i återhämtningen när ekonomi och jobbskapande nu ska återstarta. Arbetslösheten fortsätter att stiga i samtliga grupper. Bara om företagen överlever krisen, kan fler ha ett jobb att gå till.

Utan reformer som stärker företagens konkurrenskraft kan arbetslösheten bita sig fast och många unga få börja vuxenlivet utan att kunna försörja sig själva. Nu krävs kraftfulla åtgärder så att företagsamhet och initiativkraft får de allra bästa förutsättningarna.

”Det är i framgångsrika och konkurrenskraftiga företag som de nya jobben kan skapas. Krisen har visat att det bor en enorm initiativkraft och företagsamhet i Sverige. Nu är det dags att släppa loss den.”

För att bidra konstruktivt i återstarten av Sverige arbetar Svenskt Näringslivs experter sedan i våras, i nära samarbete med företagare i hela landet, med att ta fram förslag som underlättar för företagen att leda Sverige ur krisen. Det första åtgärdspaketet som lanserades tidigare under sommaren fokuserade på att trygga investeringsklimatet och sänka kostnaderna för att anställa.

– Vi har i grunden mycket konkurrenskraftiga företag med världsledande innovationsförmåga, något vi fått många bevis på under krisen. Här finns en kraft att bygga vidare på. Med kloka politiska beslut kan Sverige klara detta. Ger vi företagen rätt möjligheter så kan Sverige komma starkare ut ur krisen, säger Jan-Olof Jacke.

Reformarbetet för att återstarta Sverige handlar om att förbättra klimatet för företagande, innovation och jobb. Reformerna ska stärka incitamenten att investera, sänka trösklarna för att anställa och förbättra kompetensförsörjningen, stärka incitamenten för att arbeta och stötta företagens handel med omvärlden.

Arbetet med att ta fram fler reformförslag pågår just nu. Nästa åtgärdspaket från Svenskt Näringsliv kommer redan i september.