Pandemin fick företaget att göra en hållbar nysatsning

Coronapandemin fick Jonas Nilsson, vd för Nordmarkens Fasader i Värmland, att börja tänka: Hur hjälper vi till att säkra framtiden för både vårverksamhet och vårt samhälle? Svaret han kom fram till: Att integrera solceller i glasfasaderna de producerar för att kunna utvinna energi.

Men den nya satsningen var inte självklar när hotet från coronapandemin tornade upp sig.

– I mars, när vi först hörde om pandemin, målade man upp en bild om ett kommande tvärstopp i produktionen. Då började paniken smyga sig på, säger Jonas Nilsson.

Krisen – rätt tillfälle för nysatsning

Nordmarkens Fasader producerar i vanliga fall dörrar, fönster, fasader och tak i aluminium och glas. En stor del av kunderna finns i Norge, Malmö och Stockholm. Coronautbrottet fick Jonas Nilsson att genomföra en genomlysning av verksamheten. Tack vare flera stora projekt som skulle gå i mål, kunde de känna sig trygga kommande halvåret. Men i två olika områden såg han ett behov av att satsa: Sälj och produktutveckling.

– Säljavdelningen fick order om full gas. Vi behövde slå vakt om de projekt som låg längre fram i tiden.

Jonas Nilsson såg också krisen som ett bra tillfälle för Nordmarkens Fasader att bryta ny mark. Företaget har en stor kundbas i Norge, där han såg en växande trend med solceller integrerade i glasfasader. Det hjälper bland annat parkeringshus med elförsörjningen och laddningen av elbilar. Ett behov som bara kommer att växa.

– Många fastigheter måste i större mån bli självförsörjande. Nu räcker inte takytorna till för solceller. Fasaderna ska bidra med energi, och vi måste redogöra för möjligheterna med detta, säger han och förklarar att tider av turbulens kan ge nya perspektiv som leder till verksamhetsförändringar som denna:

”När vardagen rullar på är det lätt att sitta nöjd. I en kris måste man tänka nytt. Coronaturbulensen gjorde att vi utvärderade verksamheten och ställde oss strategiska frågor.”

I partnerskap med annan lokal aktör

Företaget har därför ingått samarbete med ett lokalt solcellsföretag, och båda ser med tillförsikt på framtiden.

– Vi har en win-win i det. Vi kombinerar vår kunskap om glasfasader med deras projekterings- och behörighetskunskap. Solceller kommer vara långt mer vanligt om 5–10 år och många företag vill visa att man tar ansvar för klimatet och miljön. Även genom fastigheten där verksamheten finns. Det vore en skam om företag inte vill sända signaler om att man står för en grön omställning.

Jonas Nilsson har fått överväldigande positiva reaktioner från kunder och samarbetspartners. Många har redan funderat på hur de ska kunna klimatsäkra sin fastighet och ställa om verksamheten. Just att ställa om verksamheten, det kan Jonas själv känna igen sig i.

–Nu krävs det att vi vågar satsa, och inte blir rädda eller oroliga för att vi inte ska kunna ta oss igenom pandemin. Dessa tider ger oss bra möjligheter för att ställa om, med gröna satsningar för mer ren energi.